Cung cấp cho bạn giải pháp thiết bị đáng tin cậy nhất!

Chúng tôi chuyên tùy chỉnh bánh răng chính xác và cung cấp dịch vụ tùy chỉnh hộp số, bảo dưỡng và kỹ thuật đảo ngược.

Tại sao chọn Shiuh Cheng?

Đối với yêu cầu về bánh răng chính xác, không có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn!

Đối với yêu cầu về bánh răng chính xác, không có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn!

Shiuh Cheng là một chuyên gia trong việc sản xuất các bánh răng chính xác, kinh nghiệm liên quan đến chế tạo bánh răng vượt trội so với ngành công nghiệp, từ phát triển, thiết kế, sản xuất, dịch vụ bán hàng và đáp ứng nhu cầu bánh răng chính xác của bạn.

Khả năng gia công bánh răng

0

Gear Max O.D (mm)

0

Gear Max. Module (mm)

0

Hành trình tối đa của Bánh răng (mm)